L’Ajuntament garanteix la cobertura de les necessitats d’alimentació infantil en període de vacances escolars

L’Ajuntament garanteix la cobertura de les necessitats d’alimentació infantil en període de vacances escolars

L’Ajuntament garanteix la cobertura de les necessitats d’alimentació infantil en període de vacances escolars

La col·laboració entre l’Institut Municipal de Serveis Socials i el Consorci d’Educació de Barcelona permetrà detectar aquells casos d’alumnes que puguin no tenir garantida l’alimentació adequada durant el període d’estiu
L’Ajuntament de Barcelona disposarà de la partida econòmica d’ajuts d’emergència social per cobrir les necessitats d’alimentació que detectin els professionals dels serveis socials
Els 15 centres oberts que tenen casals d’estiu oferiran berenars. Aquesta mesura s’ampliarà als 19 centres oberts durant el curs escolar 2013-2014 i suposarà una inversió de més de 870.000 euros


L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, promou tota una sèrie d’accions per garantir la cobertura de les necessitats d’alimentació infantil durant l’estiu, un cop finalitza el període lectiu, amb l’objectiu de prevenir possibles situacions de dèficit alimentari. Aquest nou paquet d’accions destinades a cobrir aquesta necessitat va en la línia de les diferents polítiques de l’Ajuntament de Barcelona de prioritzar les polítiques socials de la ciutat i garantir les necessitats bàsiques.

Els Centres de Serveis Socials tindran com a actuació prioritària, durant els mesos d’estiu, la detecció i la garantia de la cobertura de les necessitats d’alimentació dels infants. L’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) i el Consorci d’Educació treballaran conjuntament per tal de detectar els possibles casos d’alumnes que poden no tenir assegurada l’alimentació adequada durant les vacances d’estiu per tal que els serveis socials i els seus professionals puguin intervenir en aquests casos i activar els recursos necessaris.

L’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició la partida econòmica d’ajuts d’emergència social de l’Institut Municipal de Serveis Socials per cobrir aquestes necessitats d’alimentació que detectin els professionals dels centres de serveis socials. Aquesta partida econòmica, que inicialment és de 3.150.000 euros, ampliables en cas de necessitat, no és exclusiva d’alimentació, sinó que també va destinada a altres necessitats d’emergència de les famílies, com per exemple habitatge, medicació, etc.

Les entitats que gestionen els centres oberts o centres socioeducatius diaris oferiran un berenar nutritiu a tots els nens i nenes que estan inscrits en el seus programes i també aquells que participen en alguna altra activitat organitzada per aquestes entitats: reforç escolar, activitats esportives, etc.
Aquesta mesura es desenvoluparà als centres de la xarxa de centres oberts de la ciutat durant els 9 mesos de curs escolar 2013-2014 i durant els casals d’estiu que organitzin les entitats. La inversió de l’Ajuntament per portar a terme aquesta mesura és de 286.562 euros pel 2013 i de 591.464 pel 2014:

- 15 centes oberts i diaris donaran aquest berenar nutritiu durant l’estiu en el marc del seus casals d’estiu a 1.481 nens i nenes de la ciutat.
- 19 centres oberts oferiran aquest àpat durant el curs escolar 2013-2014 a 1.848 infants de la ciutat.

La Campanya de Vacances d’Estiu ofereix aquest any hi ha un total 543 activitats de les quals 394, el 72,55 %, ofereixen servei de menjador. Per garantir la participació i l’accés de tots els infants i adolescents al conjunt de l’oferta d’activitats, l’Ajuntament assegurarà la cobertura de tots els ajuts econòmics a les famílies que compleixin els requisits. La demanda d’ajuts ha crescut un 25% respecte l’any passat. En aquests moments, i de manera provisional i a l’espera d’analitzar totes les sol·licituds, podem afirmar que s’han sol·licitat 7.276 ajuts econòmics a activitats d’aquesta campanya d’estiu i que ja n’hi ha aprovades 6.302, el que suposa, a hores d’ara, uns 968.692,31€, entre un 20 i un 25% més respecte l’any 2012.


» Una tasca de prevenció que es realitza durant tot l’any

Amb la voluntat de garantir una resposta adequada a les situacions en què es detectin una alimentació deficient i/o inadequada de l’alumnat, des de l’IMSS i el Consorci d’Educació, es va elaborar en el curs escolar 2012-13 una circular conjunta que es va enviar a tots els CSS i a tots els Centres Escolars. Aquesta acció conjunta permet garantir la cobertura alimentària de tot l’alumnat a partir de la detecció i coordinació entre els serveis si es dóna el cas de que no es produeix aquesta cobertura.

Així, en aquest curs 2012-2013 es van activar 1.125 ajuts a famílies per un import de 264.199€. D’aquests, 703 es van activar en el marc d’aquest nou protocol entre IMSSB i el Consorci d’Educació.

Les comissions socials no van detectat cap nen/a en situació de desnutrició ni en situació objectiva d’alimentació deficient. Les comissions socials d’aquest darrer període escolar treballaran per garantir la cobertura de les necessitats alimentàries durant el període estival.

» L’aportació extraordinària de l’Ajuntament de Barcelona permet cobrir totes les sol·licituds d’ajut menjador escolar

L’Ajuntament de Barcelona va fer una aportació de 4,9 milions d’euros per a la cobertura d’ajuts individuals de menjador escolar, dels quals 2,5 milions va ser una aportació extraordinària. Aquesta ha estat l’aportació més alta feta mai fins ara per part d’aquest consistori des de principi de curs, i ha permès donar resposta a un total de 15.509 nois i noies (matriculats en centres educatius públics i concertats, des de P3 i fins a 4t d’ESO), el que ha suposat atorgar aquest ajut a la totalitat de les famílies que van presentar la corresponent sol·licitud i que compleixen els requisits de la convocatòria d’aquest curs 2012-13.

En total, el pressupost de la convocatòria d’ajuts individual menjador per aquest curs escolar és de 8,5 milions d’euros, amb una aportació del 60% a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona i del 40% per part de la Generalitat de Catalunya.