Traspaleta pesadora

Traspaleta pesadora

Cessió temporal (1 setmana) d’una traspaleta pesadora fins a 2.000 kg.