Presentar el projecte a entitats

Presentar el projecte a entitats

Es tracta de visitar diferents entitatst, amb material de suport, per donar-los a conèixer aquest projecte i estudiar vies d'adhesió i col·laboració en la campana.

Si vols assumir aquesta tasca, contacta amb nosaltres