Aportació especial.

Montse | 2013-05-30

Tinc ganes de compartir com em va emocionar una aportació que va fer una família quan va rebre el full informatiu de la campanya de recollida d'aliments. Va donar un paquet a cada un dels seus fills per a que el portessin a l'escola. Quan em va veure va pujar les espatlles i va exclamar:
- ja saps d'on venen , oi?
Resulta que és una de les famílies ateses pel rebost d'aliments.
- I Tant! I com M'alegra de veure que els aportes per a altres.
- li vaig respondre.

Volia fer-ho extenssiu a tots els qui vam participar-hi, perquè a la plaça hi havia un munt d'aliments i darrera de cada un d'ells hi ha una història, una intenció que l'enriqueixen enormement.

Comentari nou